Aktualności (85)
Archiwum (2)
Konferencje (24)
Ogłoszenia (7)
Realizacja projektu (14)
Spotkania (13)

WP-Cumulus by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.

Dofinansowanie

E-Południe – Platforma Dla Operatorów ISP

Nazwa projektu: “Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Południe
Całkowita wartość projektu: 875 587,61 PLN
Wnioskowana kwota: 733 556,00 PLN
Poziom dofinansowania: 85%

Przedmiotem projektu jest utworzenie regionalnego Klastra e-Południe skupiającego lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, jak również kooperującą szkołę wyższą i instytucję otoczenia biznesu- interesariuszy rozwoju technologicznego i budowy trwałych powiązań kooperacyjnych w branży telekomunikacyjnej w woj. śląskim.

Realizacja projektu obejmuje:

1. Zakup pro-innowacyjnych technologii poprawiających asortyment i jakość usług świadczonych przez uczestników klastra
2. Urządzenie laboratorium projektu umożliwiającego współpracę uczestników klastra z wykonawcami pro-innowacyjnych technologii Cal Centre, Monitoring IP, VoIP
3. Nabycie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: implementacji przez uczestników klastra powstałych technologii do indywidualnych warunków działalności; obsługi klienta i marketingowego wdrażania nowych produktów; tworzenia programów lojalnościowych, wdrażania innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci węzła wymiany ruchu EP-ix oraz opracowania planu rozwoju i ekspansji klastra.
4. Systematyczna współpraca i pogłębienie kooperacji uczestników klastra – 8 spotkań integracyjnych w różnych miastach regionu.
5. Udział uczestników klastra w krajowych i zagranicznych targach, wystawach i spotkaniach branżowych związanych z tematyką projektu jak też z transferowaniem kolejnych najbardziej innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, produktowych i technologicznych do działalności klastra
6. Produkcję materiałów informacyjnych i gadżetów promujących klaster
7. Działania promocyjne związane z projektem – 2 konferencje tematyczne.
8. Koszty zarządzania projektem – zakup wyposażenia, dzierżawa biura projektu, obsługa prawna w kwestii rozliczenia pomocy publicznej w projekcie.
9. Promocja projektu.

Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduje się na stronie www.rpo.slaskie.pl

realizacjai linki