Aktualności (83)
Archiwum (2)
Konferencje (24)
Ogłoszenia (7)
Realizacja projektu (14)
Spotkania (13)

WP-Cumulus by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.

Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej

Klaster e-Południe, opierając się na normie ISO 26 000 oraz doświadczeniach i pomysłach członków, opracował Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej. Kodeks dostępny jest w linku:
Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej

Działania skupiać się będą wokół czterech głównych filarów odpowiedzialności: biznesowej, społecznej, odpowiedzialności za środowisko pracy oraz środowisko naturalne. Wiele aktywności, określonych w ramach czterech filarów, członkowie Klastra e-Południe wykonują już od dawna, a kodeks będzie je w pewien sposób katalogował.

Wprowadzenie kodeksu przyczyni się również do opracowania pełnego zbioru zasad odpowiedzialności dla branży telekomunikacyjnej, zaś coroczne raporty będą wyznaczały nowe szczególne kierunki rozwoju i działań oraz umożliwią monitorowanie postępów klastra w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie.

By kodeks nie był martwym zbiorem zasad, opracowaliśmy plan działań na najbliższe dwa lata, by od razu zaplanować wdrożenia poszczególnych filarów w czasie. Plan działań dostępny jest w linku:
Plan działań na lata 2017-2018

Dodatkowo, wysłane zostały zaproszenia do przedstawicieli władz, uczelni wyższych, izb branżowych z zaproszeniem do uczestnictwa w Kapitule CSR, która oceniać ma poszczególne działania realizowane przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Chcemy raz w roku uhonorować najbardziej odpowiedzialnego i aktywnego społecznie operatora tytułem Tele.Odpowiedzialny. Mamy nadzieję, że skłoni to nasze środowisko do większego zaangażowania się w sprawy związane z polityką CSR.

O działaniach CSR operatorów będziemy Państwa informować na bieżąco.