This content has been archived. It may no longer be relevant

Jako pierwsze województwo w kraju Śląskie organizuje konkurs promujący i upowszechniający wysokiej jakości usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości. Jego celem jest pobudzenie środowiska administracji publicznej oraz innych szeroko rozumianych podmiotów świadczących usługi publiczne do myślenia – w takcie przygotowywania wachlarza usług dla klienta – w sposób nowatorski i rynkowy.

Organizatorem I edycji konkursu „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości 2013” w ramach marki INNOSILESIA jest Samorząd Województwa wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o. o.

W ten sposób Marszałek Województwa Śląskiego chce docenić podmioty, które świadcząc usługi publiczne w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości, zwracają szczególną uwagę na dostosowanie ich standardów do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w regionie, tak aby wciąż podnosić jakość i komfort klienta w kontaktach z podmiotami publicznymi.

Kapituła konkursu – złożona z przedstawicieli TECHNOPARKU GLIWICE Sp. z o.o., Urzędu Marszałkowskiego, sfery nauki, branży kreatywnej oraz sektora przedsiębiorstw – oceni dostępność usługi, jej efektywność oraz jakość z perspektywy odbiorcy.

Każde udogodnienie kierowane do klienta ma tutaj znaczenie: umiejscowienie, łatwość dojazdu, godziny otwarcia przystępne dla przedsiębiorców/przyszłych przedsiębiorców, czytelne oznakowanie dotarcia, zastosowane formy i kanały służące rozpowszechnieniu informacji o usłudze, różnorodność form kontaktu (osobisty, telefoniczny, czat, komunikatory internetowe, forum dyskusyjne itp.), dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy konkursu mogą liczyć na szeroką promocję ze strony Samorządu Województwa, co pomoże w wymianie dobrych praktyk. Podczas jesiennej gali połączonej z konferencją na temat jakości usług publicznych wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu, który skorzysta z atrakcyjnego szkolenia dla pracowników zaangażowanych w diagnozowanie potrzeb, a w konsekwencji rozwijanie usług publicznych w taki sposób, aby w naszym regionie żyło się lepiej i wygodniej.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Warunkiem udziału jest status podmiotu jako jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej jednostki organizacyjnej, która w 2013 roku wprowadziła, zmodyfikowała lub rozwinęła świadczone usługi publiczne dla przedsiębiorców.

Aplikacje w konkursie można składać jeszcze do 19 września br.

Formularz należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., adres: ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), z budżetu państwa (14,45%) oraz z budżetu województwa (0,55%) w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.ris.slaskie.pl

ulotka-poprawiona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *