Udział w MdO ma sens

Netcity to lokalny lokalny operator telekomunikacyjny, który od 2003 roku świadczy usługi w powiecie kieleckim. Dzięki udziale w projekcie MdO podłączył do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej kilkanaście szkół. O praktyce i korzyściach wynikających z tej współpracy rozmawiamy z właścicielem firmy, Przemysław Żelaznym. Jaki był początek waszej współpracy z MdO? Przemysław Żelazny: Zadeklarowałem chęć udziału w projekcie przez […]

Tworzymy system cyberbezpieczeństwa dla wspólnoty małych i średnich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – rozmowa z Arturem Kozłowskim, dyrektorem instytutu Łukasiewicz-EMAG

Artur Kozłowski, dyrektor instytutu Łukasiewicz-EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG wspólnie ze spółką Projekt MDS realizują projekt „System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC”. Jest on dedykowany dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Jaka jest idea projektu tSEC? Artur Kozłowski: Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez małych i średnich ISP. W […]

Nie tylko technika liczy się – rozmowa z Łukaszem Biernackim, liderem projektu MdO (MiŚOT dla Ogólnopolskich)

– W podsumowaniu 2020 roku przedstawiciele MdO pochwalili się przyłączeniem ponad 2000 szkół. Kiedy spółka wystartuje w innych niż szkolne postępowaniach? – Nadal przetargi szkolne są dla nas priorytetem, choć dziś pozostały do wzięcia już tylko trudne lokalizacje, wymagające dłuższego czasu realizacji inwestycji lub większych nakładów. Przed nami kolejne postępowania organizowane przez NASK, chcemy do […]

Bolączką operatorów jest niska sprawność oddawanych łączy – projekt MdO oczami NASK

Projekt MdO czyli Mały i Średni Operator Telekomunikacyjny dla Ogólnopolskich, umożliwił MiŚOT-om startowanie pod wspólną marką w przetargach na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przez środowisko postrzegane jest to jako sukces. O tym jak wygląda to z perspektywy NASK zapytaliśmy Klaudię Markwat, dyrektorkę ds. współpracy z operatorami OSE. Jak z perspektywy NASK wygląda udział MdO w budowaniu OSE? […]