Udział w MdO ma sens

Netcity to lokalny lokalny operator telekomunikacyjny, który od 2003 roku świadczy usługi w powiecie kieleckim. Dzięki udziale w projekcie MdO podłączył do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej kilkanaście szkół. O praktyce i korzyściach wynikających z tej współpracy rozmawiamy z właścicielem firmy, Przemysław Żelaznym. Jaki był początek waszej współpracy z MdO? Przemysław Żelazny: Zadeklarowałem chęć udziału w projekcie przez […]