FAQ TELE.ATMOSFERA


Najczęściej zadawane pytania


Ile czujników będzie zainstalowanych w mojej gminie ?
Liczba czujników będzie wiadoma po analizie uwarunkowań środowiskowych i geograficznych. Będzie oczywiście konsultowana z gminą (w celu weryfikacji lokalnych potrzeb) oraz lokalnym operatorem telekomunikacyjnym (w celu weryfikacji warunków technicznych)

Jakie koszty ponosi gmina w projekcie ?
Gmina nie ponosi żadnych bezpośrednich wydatków. Pośredni udział gminy to udostępnienie pomieszczeń na ewentualne działania informacyjne oraz współpraca z lokalnymi koordynatorami.

Jakie działania edukacyjno-informacyjne będą przeprowadzane na terenie naszej gminy ?
Jednym z pierwszych zadań w projekcie jest opracowanie katalogu możliwych działań. Po utworzeniu katalogu przeprowadzone zostaną konsultacje z gminami by mogły one wybrać najlepsze działania.

Czy mogę jeszcze przystąpić do projektu ?
Rekrutacja do projektu odbyła się w sierpniu 2017 roku i została już zamknięta. kolejną rekrutację planuje,y w II kwartale 2018 roku. Jednak z racji zamkniętego budżetu z dofinansowaniem Komisji Europejskiej i NFOŚiGW przewidujemy, że udział w projekcie będzie odpłatny.

Kiedy zacznie się prezentacja danych ?
Dane, czyli "giełdę atmosfery" upublicznimy w II kwartale 2019 roku. Do tego czasu będziemy zbierać i analizować dane by je odpowiednio sformatować (nie zmanipulować).

Skąd projekt ma finansowanie ?
Planowane finansowanie projektu realizowane będzie przez trzy podmioty: Komisję europejską (60%), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) oraz Stowarzyszenie e-Południe (5%).

Kiedy będzie wiadomo, że projekt otrzyma finansowanie ?
Decyzja Komisji Europejskiej ma być podjęta w pierwszym kwartale 2018 roku.
Buy now