Nasz klaster

Jak działa?


Klaster e-Południe formalnie zarejestrowany jako e-poludnie.pl jest modelowym przykładem klastra gospodarczego. Gdy w gospodarce zauważono pozytywny wpływ klasteringu na rozwój innowacji, w gospodarce zaczęto wspierać ten sposób działalności poprzez dotowanie agencji, które miały pobudzać taką działalność. Działania takie miały różny efekt, bo wiemy jak wychodzi budowanie czegoś na siłę. W naszym przypadku zdarzyła się historia na opak.
Na terenie naszego województwa zarejestrowanych jest wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej ponad 1200 operatorów telekomunikacyjnych.
To ogromny potencjał, który jednak przez rozproszenie wykazuje szereg słabości.
Współpraca ze sobą budzi naturalny opór, bo przecież jesteśmy konkurencją. Taka postawa powoduje to, że spora część pracy tych firm jest powielana, brakuje dostępu do nowych technologii oraz firmy takie są słabo postrzegane w środowisku dostawców sprzętu i rozwiązań ICT.
Powstaje Ślaska Grupa Telekomunikacyjna. Skupia ona lokalne firmy telekomunikacyjne, które chcą w grupie wykorzystać swój innowacyjny potencjał oraz rozwijać się dzięki nowoczesnym usługom.
Dużą inspiracją do sformalizowania działań klastra i powołania stowarzyszenia była wizja Wojtka Apela, od kilku lat konsekwentnie prowadzącego przedsięwzięcie spinania siecią światłowodową wszystkich miast naszego regionu w ramach projektu 3S.
Dzięki współpracy możemy wspólnie realizować projekty, na które każdy z osobna nie miałby potencjału. Telewizja HD Jambox w technologii IPTV jest najlepszym przykładem konkretnego produktu wytworzonego w ramach klastra.
Nasze zmodernizowane sieci technologicznie określane są mianem sieci następnych generacje (NGN, next generation network) i są pionierskie w skali kraju. Doceniono to 19 listopada 2008. na Broadband Forum – najbardziej prestiżowej imprezie szerokopasmowego rynku telekomunikacyjnego z udziałem między innymi premiera Waldemara Pawlaka – gdzie nasza grupa SGT otrzymała główną nagrodę za innowacyjną kablówkę 3 generacji “Jambox”. Ta nagroda jeszcze bardziej mobilizuje nas do dalszej pracy. Produkt Jambox można uznać za modelowy przykład przełożenia działalności klastrowej na konkretne wyniki.
Buy now