O projekcie TeleCentrum


O projekcie


TeleCentrum (dawniej e-Południe Call Center) to unikatowa usługa stworzona głównie dla małych i średnich firm telekomunikacyjnych (MiŚOT). Prostota wdrożenia niskie koszty oraz elastyczność rozwiązania pozwala na korzystanie z rozwiązania niewielkim firmom w dowolnie wybranym przedziale czasu.

Przy wstępnej najprostszej konfiguracji konta wystarczy jak definiujemy podstawowe parametry:
• jaką zapowiedź ma usłyszeć nasz klient
• sposób i scenariusz przeprowadzenia rozmowy (wbudowany w aplikację kreator formularzy)
• telefon S.O.S. dla agenta (w razie kryzysowej sytuacji)
• mail na który przychodzą wypełnione formularze i plik z nagraną rozmową.
Następnie w dogodnych dla nas godzinach robimy przekierowanie naszego numeru biurowego na dedykowany numer lub konto SIP do Call Center.

Możemy również używać konta Call Center jeśli numer naszego biura jest zajęty lub nikt nie odbiera.
W najprostszej formie EPCC (e-Południe Call Center) służy do wspomagania pracy naszego biura i zastępowania go poza godzinami pracy. Ale oczywiście możemy zdefiniować kampanie wychodzące, gdzie agenci przeprowadzają zdefiniowane przez operatora akcje marketingowe, sondaże, badania satysfakcji klienta itp. W zasadzie nie ma ograniczeń co do możliwości systemu.
Najbardziej powszechną formą korzystania operatorów z EPCC jest funkcjonalność „external site” gdzie agent pracuje na osadzonej w systemie ramce zewnętrznego systemu operatora. Dzięki temu to operator decyduje jakie dane może udostępniać agentom, jak ma wyglądać interakcja agenta z aplikacją i wszystko to robić zupełnie niezależnie od głównej aplikacji EPCC.

TELE.CENTRUM działa jako aplikacja webowa więc nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania. System działa na zasadzie rozproszonej więc agendzie pracują w domach zdalnie. Ma to szereg zalet jak elastyczność pracy, łatwość skalowania liczby aktywnych agentów, obniża koszty działania USŁUGI.

Projekt TELE.CENTRUM ma również misję społeczną, dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (http://www.aktywizacja.org.pl) Nasi agenci to osoby niepełnosprawne które dzięki możliwości pracy mogą się realizować , usamodzielniać i poprawiać jakość swojego życia. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala na pokonywanie barier niepełnosprawności i w pełni realizować idee telepracy.

Projekt wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu w filarze I, II i IV
Buy now