O projekcie MdO

Trwa realizacja projektu: Mały i Średni Operator telekomunikacyjny dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli MiŚOT dla OSE = MdO. MdO to projekt animowany przez Stowarzyszenie e-Południe i Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej wspierany także przez Inet Group i ICT Professional. Polega on na zebraniu w spójną grupę MiŚOT posiadających w zasięgu swojej sieci placówki edukacyjne i możliwości zapewnienia im transmisji do nowo powstającej OSE, oraz reprezentowania ich interesów względem podmiotów biorących udział w tworzeniu tej sieci (Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji, Operatora Sieci czy gmin). Celem jest wykreowanie MiŚOT w przyszłości nowych kontraktów na usługi transmisyjne w ramach utrzymania OSE. Oraz przetarcie drogi do przyszłej, wspólnej realizacji innych projektów jak przetargi dla firm czy instytucji. Rozpoczynamy od zbadania potencjału grupy poprzez zbieranie od MiŚOT informacji o możliwościach technicznych realizacji przyłączeń min. 100 Mbps do placówek edukacyjnych i zbudowanie ich zestawienia. Na bazie wielkości zebranego wolumenu dostępnych Waszymi sieciami placówek podejmiemy decyzję o realizacji kolejnych działań, czyli tworzenia i formalizowania umów z Operatorem Sieci, oraz zawierania umów z zainteresowanymi MiŚOT.
Buy now