Ogłoszenia archiwalne


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Południe”, ul. Zielna 25, 41-907 Bytom, zaprasza do złożenia oferty na organizację spotkania seminaryjnego dla członków klastra e-południe w ramach projektu pt. „Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL – Działanie 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji.

Zapytanie o transport z Katowic na lotnisko Pyrzowice oraz z Krakowa Balice do Katowic
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 12.09.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Art’n’Media Fujarska S.K.A.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację spotkania seminaryjnego – 26.09.2014
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 02.09.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Arkadiusz nawrot restauracja KAMIONKI. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o umieszczenie informacji na stronach internetowych wybranych portali regionalnych
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 27.08.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Art’n’Media Fujarska S.K.A.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o przygotowanie materiałów promocyjnych (folder, film, naklejki informacyjne)
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 27.08.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma KREATUS Sp. z o.o. . Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację konferencji promującej tematykę projektu oraz organizacje spotkania promocyjnego dla mediów
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 27.08.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma KREATUS Sp. z o.o. . Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację wyjazdu na imprezę międzynarodową targową IBC AMSTERDAM.
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 18.08.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Art’n’Media Fujarska S.K.A.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrażania w firmach uczestniczących w klastrze udostępnionego im przez Zamawiającego, jego własnego, innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci węzła wymiany ruchu EP-ix.
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 30.06.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITCARE Paweł Staszewski. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrażania powstałych w ramach projektu technologii do warunków działania poszczególnych operatorów – w zakresie wdrożenia usług głosowych
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 30.06.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ADESCOM Polska Sp. z o.o. . Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o dostawę urządzenia wielofunkcyjnego
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 27.06.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITCOMP Sp. z o.o.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację spotkania seminaryjnego – 16.06.2014
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 06.06.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma “Hotel Scout” Sp. z o.o.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrażania powstałych w ramach projektu technologii do warunków działania poszczególnych operatorów.
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 13.06.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Connectionpoint Sp. z o. o. . Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację transportu na konferencję iNET MEETING w relacji Katowice – Kołobrzeg – Katowice
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 22.04.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Art’N’Media Fujarska S.K.A.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie i dostawę kompletu mebli biurowych na wyposażenie biura projektu i sekretariatu klastra
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 22.04.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma KR TECH. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację spotkania seminaryjnego – 11.04.2014
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 03.04.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.P.H.U. “Brojan” Sp. z o.o.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o dostawę szafy serwerowej 19” wraz z przełącznicami światłowodowymi i okablowaniem szafy, zasilaniem szafy – UPS oraz klimatyzacją i router
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 31.03.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma “Lucco System” Urbanek Edyta. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 31.03.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma “Lucco System” Urbanek Edyta. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrażania powstałych w ramach projektu technologii do warunków działania poszczególnych operatorów – Call Center
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 21.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Connectionpoint Sp. z o. o.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o rozwój oprogramowania Call Center w ramach realizacji projektu
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 14.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Art’N’Media Fujarska S.K.A.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o zorganizowanie wyjazdu dla członków klastra na międzynarodowe targi informatyczne CEBIT 2014
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 14.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Art’N’Media Fujarska S.K.A.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrażania powstałych w ramach projektu technologii do warunków działania poszczególnych operatorów
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 28.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani dr Joanna Kurowska – Pysz. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa o tematyce: wdrażanie programów lojalnościowych na bazie rozszerzonego asortymentu usług
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 28.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani dr Joanna Kurowska – Pysz. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie zdefiniowania diagnozy strategicznej, działań oraz harmonogramu ich wdrażania, jak również obszarów ekspansji klastra – cz 1
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 28.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani dr Joanna Kurowska – Pysz. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie zdefiniowania diagnozy strategicznej, działań oraz harmonogramu ich wdrażania, jak również obszarów ekspansji klastra – cz 2
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 28.02.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani dr Lilla Knop. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa o tematyce: marketingowe wdrażanie nowych produktów do asortymentu lokalnych operatorów telekomunikacyjnych
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 17.01.2014 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani dr Joanna Kurowska – Pysz. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o zakup i wdrożenie oprogramowania do wprowadzenia usługi: VoIP serwer SIP
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 20.12.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ADESCOM Polska Sp. z o.o.. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację spotkania seminaryjnego – 13.12.2013
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 04.12.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Browar na Jurze – ewa Piątek spółka jawna. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do obsługi monitoringu IP
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 12.11.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SILESIA TECH. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o wykonanie usługi specjalistycznego doradztwa dla firm – lokalnych operatorów telekomunikacyjnych – efektywna obsługa klienta w branży telekomunikacyjnej.
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 04.11.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani Katarzyna Książkiewicz Trener z szóstym zmysłem. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjno – reklamowych o wymiarach: 50 x 70 cm
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 28.10.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma STRADA. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację spotkania seminaryjnego – 27.09.2013
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 26.08.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Arkadiusz nawrot restauracja KAMIONKI. Dziękujemy za złożenie ofert.

Zapytanie o organizację spotkania seminaryjnego – 14.06.2013
Zapytanie ofertowe
Ofertę należy przesłać w terminie do 13.05.2013 r.
Aktualizacja: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z podanymi kryteriami wykazano, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Arkadiusz nawrot restauracja KAMIONKI. Dziękujemy za złożenie ofert.
Buy now