This content has been archived. It may no longer be relevant

28 maja na Uniwersytecie w Żylinie odbyło się spotkanie grupy klastrów inicjujące przeprowadzenie wspólnych projektów w ramach INTERREG-u .

W spotkaniu brali udział przedstawiciele: Uniwersytetu z Żyliny, ATH z Bielska Białej, InterclusterEnvironomental Industry ClusterInnovitas z Węgier, NT Hills z Bielska-Białej  oraz nasz klaster e-poludnie, i przedstawiciele instytutu IONGN i North Hungarian IT Cluster.

Spotkanie moderował Marcin Jabłoński i profesor Milan Dado. Informacje na temat tego spotkania prześlemy w osobnej korespondencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *