This content has been archived. It may no longer be relevant

20 listopada w Katowicach odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia, na którym podsumowaliśmy dotychczasową działalność oraz wyznaczyliśmy kierunki dalszych działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *