This content has been archived. It may no longer be relevant

25 listopada w Ostravie odbyło się spotkanie klastrów krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkanie na które nas zaproszono było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem klastrów w naszych krajach, ale przede wszystkim umożliwiło nam nawiązanie rzeczywistych kontaktów z partnerami z Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej.

Gospodarzem spotkania była Agentura Pre Regionalni Rozvoj w Ostrawie, koordynatorem Polskim: Connectionpoint sp. z o.o., koordynatorem węgierskim: Ministerstwo Gospodarki Węgier, koordynatorem słowackim: Ministerstwo Gospodarki Słowacji.

Z polskiej strony udział wzięły trzy klastry: NTHillsKlaster Wodny i oczywiście E-południe. Wszystkie klastry miały okazje się zaprezentować i opowiedzieć o swej działalności, a następnie odbyły się warsztaty menadżerów klastrów gdzie mogliśmy porównać nasze działania oraz sposoby działania naszych klastrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *