Kongres odbędzie się 6 – 7 października 2011 r. w Katowicach, więcej szczegółów na www.kongresmsp.eu Szczególnie zapraszamy w drugi dzień na sesję „Klastry – organizacyjna forma wdrożenia innowacji” w której wśród panelistów weźmie przedstawiciel E-Południe.

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem. Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce – to liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe i zasługuje na podkreślenie. Ta idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanemu sektorowi MŚP.

Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiać się będą wokół zagadnień związanych m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw będą Targi usług i produktów dla MSP Biznes Expo, podczas których firmy i instytucje będą prezentować ofertę skierowaną do sektora MŚP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *