This content has been archived. It may no longer be relevant

2 stycznia 2013 r. ruszyła kolejna edycja konkursów Innowator Śląska 2012 oraz Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki. Dołącz do grona najlepszych Innowatorów w województwie śląskim! Zapraszamy wszystkie innowacyjne firmy i jednostki sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego do zgłaszania swojego udziału i promowania wdrożonych rozwiązań innowacyjnych w ramach dwóch konkursów: Innowator Śląska 2012 oraz Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki organizowanych w ramach marki INNOSILESIA 2012.

W KAŻDYM SEKTORZE. INNOWACJA.

Konkurs – Innowator Śląska 2012 

To już piąta edycja konkursu Innowator Śląska 2012 mającego na celu wyłonienie najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego. Innowator Śląska 2012 to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. Konkurs jest organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)”.Cel Konkurs ma na celu promocję innowacyjności, wspieranie rozwoju firm i instytucji oraz poprawę wizerunku regionu i jego przedsiębiorców poprzez promowanie nowych rozwiązań, propagowanie dobrych przykładów, zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy czy podejmowania szkoleń w tym zakresie. Dla kogo Konkurs Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które mogą poszczycić się sukcesami w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych lub technologicznych, w tym opracowaniem własnych pomysłów bądź udoskonaleniem zakupionej technologii. O tytuł mogą ubiegać się: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz instytucje sektora badawczo-rozwojowego posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.Nagrody

Warunki zgłoszenia Aby zgłosić swój udział w konkursie „Innowator Śląska 2012″ wystarczy wypełnić załączoną Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 01 lutego 2013 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Biuro Konkursu: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, tel. (032) 730 48 53 lub 43. www.gapp.pl

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja Uczestnictwa Innowator Śląska 2012 –Regulamin Konkursu Innowator Śląska 2012

ŚLĄSKIE. NAGRADZA WSPÓŁPRACĘ.

Zapraszamy na drugą edycję konkursu Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA, który nagradza osiągnięcia wynikające ze współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych w województwie śląskim. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu„Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)” oraz przez Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Cel Konkurs ma na celu zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych, promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w województwie śląskim. Najbardziej innowacyjne rozwiązania wdrożone dzięki współpracy śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych będą promowane jako „dobre praktyki”.Dla kogo Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa, które zgłaszają powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone w 2012 roku innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach przedmiotowej kategorii konkursu.

Nagrody Zgłoszone wdrożenia, które zajmą od 1 do 3 miejsca w ramach konkursu zostaną nagrodzone dyplomem INNOSILESIA 2012. Nagrody pieniężne (1 miejsce -5000 zł, 2 miejsce – 3 000 zł, 3 miejsce – 2 000 zł) otrzymują osoby odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej Na temat nagrodzonych wdrożeń zostaną opublikowane artykuły w prasie mające na celu promowania „dobrych praktyk”. Laureaci będą mieli prawo do korzystania z logo konkursu INNOSILESIA w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych. Każdy z podmiotów nominowanych do drugiego etapu uzyskuje certyfikat udziału w konkursie INNOSILESIA 2012.Warunki zgłoszenia Nabór aplikacji w ramach konkursu odbywać się będzie w dniach 02.01.2013-29.03.2013 do godzin 16.00. Udział w konkursie jest bezpłatny. Biuro Konkursu: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice, ul. Konarskiego 18C, Gliwice (sekretariat),www.technopark.gliwice.plDane kontaktowe: Katarzyna Kowol 32 335 85 40, [email protected] Arkusz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Parku Naukowo-Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Dokumenty do pobrania:-Arkusz zgłoszeniowy Innosilesia 2012: zał 1 i zał 2 –Regulamin Innosilesia 2012Konkursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *