13 lutego br. w Nitrze na Słowacji odbyła się kolejna konferencja z cyklu 4V Clusters. Partnerzy realizujący projekt V4Clusters skupiają się na wsparciu współpracy między poszczególnymi klastrami funkcjonującymi na obszarze krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz stymulacji wybranych klastrów do współpracy na poziomie międzynarodowym. Działania realizowane w Projekcie będą stanowiły część strategii makroekonomicznej przygotowanej dla Funduszu Wyszehradzkiego.

Sieciowanie i spotkania typu „match-making” odbywają się w ramach spotkań partnerskich. Pierwsze spotkanie tego typu odbyło się w listopadzie 2013r. w Győr, na Węgrzech, a kolejne spotkania odbędą się w Gliwicach oraz w Ostrawie. Menadżerowie klastrów reprezentujący kraj organizatora danego spotkania zaprezentowali swoje organizacje oraz spotkali się z zaproszonymi klastrami z Grupy Wyszehradzkiej, zarówno z tymi reprezentującymi podobne sektory jak i z klastrami reprezentującymi branże komplementarne, w celu utworzenia sieci współpracy. Klastry wiodące (w przypadku Polski – klastry z branży ICT w tym E-południe), przynajmniej jeden w każdym z krajów partnerskich, opracuje strategię komunikacji, która będzie stanowiła wkład do przyszłego programowania Funduszu Wyszehradzkiego, odzwierciedlającą potrzeby i kierunki rozwoju klastrów.

Więcej informacji o projekcie: www.v4clusters.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *