This content has been archived. It may no longer be relevant

Na spotkaniu typu Match-making dla Klastrów – Wiodące Klastry Grupy Wyszehradzkiej które odbyło się 28 maja gdzie e-Południe było klastrem wiodącym z Polski, organizowanym w ramach projektu V4Clusters, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. wraz z partnerami projektu podpisała Porozumienie o Współpracy dot. utworzenia Klastrowej Inicjatywy V4-ASEAN – internacjonalizacja na wschodzących rynkach ASEAN w oparciu o sieciowanie klastrów.

Główne założenia Klastrowej Inicjatywy V4-ASEAN:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *