This content has been archived. It may no longer be relevant

W związku z możliwością dofinansowania projektu Atmosfera przez Komisję Europejską z programu LIFE, zwracamy się do was z prośbą o PILNE wypełnienie ankiety, abyśmy mogli rzetelnie przedstawić dane na temat ilości czujników oraz ilości gmin które mogą wziąć udział w nim udział. Prosimy również o przedstawienie współrzędnych GPS, wystarczą nam one z dokładnością do czterech cyfr. Dodatkowo zależy nam na informacji czy jesteście w stanie zaangażować gminę, by była partnerem w tym projekcie. Ankieta nie rodzi żadnych skutków finansowych czy też formalno-prawnych i ma charakter deklaratywny. Celem ankiety jest: – oszacowanie ilości czujników które musimy zaplanować w budżecie = sfinansować, – ilości i nazw gmin które mogą uczestniczyć w projekcie, – stworzenie mapy polski z potencjalnym pokryciem interfejsów, Link do ankiety: https://goo.gl/forms/Y6jMPNINomUodKG32 Na wypełnienie ankiety czekamy do 14.07.2017, nie gwarantujemy udziału w dofinansowaniu nie zgłoszonych lokalizacji/gmin. Kontakt do animatorów projektu dofinansowania:[email protected] Dyskusja o projekcie i ankiecie: Projekt e(co)-Atmosfera – ankieta dla potencjalnych uczestników – WAŻNE/PILNE!   Opis projektu: Link do prezentacji projektu z InetMeeting z 27.04.2017 na kanale MiŚOT: https://www.youtube.com/watch?v=jXejNmoXfJUW Polsce mamy jeden z najgorszych wskaźników jakości powietrza w Europie, co powoduje tysiące przedwczesnych śmierci i zwiększona liczbę zachorowań na choroby płuc, serca i nowotwory. Na tzw. niską emisję ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. brak świadomości mieszkańców mniejszych miast i małych gmin, że problem dotyczy również ich. O problemie z zanieczyszczeniem powietrza mówi się tam, gdzie są zamontowane stacje pomiarowe. Tam gdzie ich nie ma – wydaje się, że problemu nie ma, gdyż mieszkańcy nie są tego świadomi. Właśnie tym aspektem problemu niskiej emisji chcielibyśmy się zająć w naszym projekcie, wykorzystując to, ze Stowarzyszenie/Klaster e-Południe tj. tworzący go operatorzy telekomunikacyjni, dysponujący rozległą siecią światłowodową, która jest idealnym nośnikiem informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych gminach. Projekt polegał będzie na budowaniu świadomości społeczności lokalnych w zakresie metod zwalczania niskiej emisji oraz zachęcaniu mieszkańców oraz lokalnych instytucji i innych podmiotów w małych gminach do stosowania tych metod, a tym samym ograniczania niskiej emisji. Projekt przebiegał będzie w następujący sposób: – na potrzeby montażu czujników badających stan zanieczyszczeń powietrza w małych miastach i gminach wykorzystamy sieci światłowodowe, których właścicielami są operatorzy telekomunikacyjni skupieni w wokół Stowarzyszenia e-Południe. Zakupimy w ramach projektu czujniki, które zamontujemy na naszych sieciach i będą one na bieżąco monitorować stan powietrza, przesyłając dane do utworzonej przez nas bazy danych (platforma internetowa), gdzie będą mogli się także z nimi zapoznać mieszkańcy gmin objętych projektem, – zorganizujemy roczny pomiar zanieczyszczeń powietrza w małych gminach i miastach oraz zadbamy o stałe upowszechnianie informacji o wysokości zanieczyszczeń wśród mieszkańców wraz z odniesieniem tej informacji do działań edukacyjnych, które mają uświadamiać skutki występowania tzw. niskiej emisji, a także mają wskazywać mieszkańcom, jak ograniczać i eliminować problem tzw. niskiej emisji np. warsztaty, pokazy, eko-gry terenowe, lokalne akcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży, – zorganizujemy ogólnopolski konkurs z cennymi nagrodami, który pozwoli wyłonić gminy-liderów, tj. takie samorządy gdzie w wyniku udziału w akcji w największym stopniu spadnie tzw. niska emisja, konkurs będzie odbywał się przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, biorących udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych; konkurs będzie polegał na porównaniu tzw. niskiej emisji na terenie danej gminy sprzed udziału w projekcie i po zrealizowaniu działań informacyjno-promocyjnych związanych z popularyzacją metod zwalczania tzw. niskiej emisji, -powstanie ogólnopolska platforma, na której publikowane będą postępy poszczególnych gmin biorących udział w konkursie, a która po zakończeniu projektu nadal automatycznie będzie prowadziła pomiary, zapewniając tym samym mieszkańcom mniejszych gmin dostęp do informacji o bieżącym poziomie zanieczyszczeń, – przeprowadzenie kampanii promującej te samorządy, które w największym stopniu ograniczyły tzw. niską emisję w wyniku udziału w akcji (działanie to przyniesie im korzyści wizerunkowe – gmina przyjazna środowisku , zapewniająca mieszkańcom dobra jakość życia itp.), dodatkowo, w gminach które zaangażują się w konkurs na stałe zmienią się nawyki społeczności lokalnej związane z generowaniem tzw. niskiej emisji np. palenie śmieciami, palenie liśćmi w ogrodzie, wykorzystywanie złej jakości paliw węglowych itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *