This content has been archived. It may no longer be relevant

Stowarzyszenie „e-Południe” znalazło się wśród laureatów prestiżowych „Diamentów Forbesa 2018”. Najszybciej rosnące firmy i najlepsi przedsiębiorcy – to do nich trafiają prestiżowe Diamenty. Edycja 2018 pokazała, że polski biznes nie przestaje się rozwijać. Diamenty Forbesa to ranking, który wyróżnia najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia które osiągnęły sukces.. Ta inicjatywa dodatkowo pobudza przedsiębiorczość, a dla ludzi sukcesu jest okazją, aby się poznać. W tym przypadku to sukces całego środowiska polskich małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych – unikatowego zjawiska w Europie. Unikatowe jest również to, że e-Południe jest pierwszym stowarzyszeniem w gronie laureatów. Jak się okazuje e-Południe nie po raz pierwszy tworzy historie i zmienia polski rynek telekomunikacyjny. Ważny podkreślenia jest fakt, że laureaci Diamentów nie zabiegają o wyróżnienie, nie wypełniają żadnych deklaracji i nie ma z ich strony żadnych działań lobbystycznych. To Forbs wyszukuje Diamenty, a nie odwrotnie. Dane do zestawienia zbierane są w sposób neutralny przez bezstronnego partnera pisma. Wywiadownia Bisnode Polska zbiera dane, a na ich podstawie tworzy bazy przedsiębiorstw, którym przyznała pozytywny rating wiarygodności. Firmy muszą być rentowne i mieć wysoką płynność bieżącą oraz nie zalegać z płatnościami. Firmy spełniające te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Nagroda przyznawana przez pismo to powód to dumy, chociażby ze względu na sposób wyłaniania laureatów: wyniki rankingu „Diamenty Forbesa 2018” zostały opracowane w redakcji pisma na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych. Firmy z grona „Diamentów Forbesa” podzielono na 16 województw, a w ramach każdego z nich na kolejne trzy kategorie według poziomu przychodów: 5-50 mln złotych, 50-250 mln złotych, powyżej 250 mln złotych. Taki sukces świadczy o jednym – e-Południe przyczyniło się do swojego sukcesu własną pracą, wynik świadczy o ciągłym rozwoju, a także sile środowiska Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych. Umieszczenie w prestiżowym zestawieniu jest szansą na promocję nie tylko Firmy ale całego środowiska MiŚOT, na rzecz którego Stowarzyszenia działa. A dla samego e-Południa jest potwierdzeniem wiarygodności wśród partnerów biznesowych. Lista laureatów publikowana jest na łamach specjalnego raportu, który ukazuje się wraz z drugim numerem Forbesa (na rynku w ostatni czwartek stycznia). W tym samym terminie lista publikowana jest w internecie na stronie Forbes.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *