This content has been archived. It may no longer be relevant

Uprzejmie informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020. Nabór przeznaczony jest dla  beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszaru: technologie poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Do dofinansowania wskazano projekty ukierunkowane na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, tj. 2 typ projektu w ramach Działania 1.2.

Szczegóły naboru dostępne są pod linkiem: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/377

Jednocześnie zapraszamy w środę, tj. 28 listopada 2018 do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na spotkanie informacyjne, w trakcie którego omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe. Szczegóły ogłoszenia i rejestracja dostępne są pod linkiem: https://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_1_2_Sosnowiec

Unikatowe jest również to, że e-Południe jest pierwszym stowarzyszeniem w gronie laureatów. Jak się okazuje e-Południe nie po raz pierwszy tworzy historie i zmienia polski rynek telekomunikacyjny. Ważny podkreślenia jest fakt, że laureaci Diamentów nie zabiegają o wyróżnienie, nie wypełniają żadnych deklaracji i nie ma z ich strony żadnych działań lobbystycznych. To Forbs wyszukuje Diamenty, a nie odwrotnie. Dane do zestawienia zbierane są w sposób neutralny przez bezstronnego partnera pisma. Wywiadownia Bisnode Polska zbiera dane, a na ich podstawie tworzy bazy przedsiębiorstw, którym przyznała pozytywny rating wiarygodności. Firmy muszą być rentowne i mieć wysoką płynność bieżącą oraz nie zalegać z płatnościami. Firmy spełniające te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Nagroda przyznawana przez pismo to powód to dumy, chociażby ze względu na sposób wyłaniania laureatów: wyniki rankingu „Diamenty Forbesa 2018” zostały opracowane w redakcji pisma na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych. Firmy z grona „Diamentów Forbesa” podzielono na 16 województw, a w ramach każdego z nich na kolejne trzy kategorie według poziomu przychodów: 5-50 mln złotych, 50-250 mln złotych, powyżej 250 mln złotych. Taki sukces świadczy o jednym – e-Południe przyczyniło się do swojego sukcesu własną pracą, wynik świadczy o ciągłym rozwoju, a także sile środowiska Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych.

Umieszczenie w prestiżowym zestawieniu jest szansą na promocję nie tylko Firmy ale całego środowiska MiŚOT, na rzecz którego Stowarzyszenia działa. A dla samego e-Południa jest potwierdzeniem wiarygodności wśród partnerów biznesowych. Lista laureatów publikowana jest na łamach specjalnego raportu, który ukazuje się wraz z drugim numerem Forbesa (na rynku w ostatni czwartek stycznia). W tym samym terminie lista publikowana jest w internecie na stronie Forbes.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *