This content has been archived. It may no longer be relevant

Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 dedykowany jest przedsiębiorstwom, spółkom celowym/spin-off ustanawianym przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcjom przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółkom celowym uczelni), konsorcjom przedsiębiorstw i instytutów badawczych, oraz konsorcjom przedsiębiorstw.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją w wysokości 20 mln zł. Nabór zaplanowano od 27.02. do 14.05.2020 r.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkie podmioty, zainteresowane tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego jak również wsparciem prac B+R w przedsiębiorstwach. W trakcie warsztatów omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniach prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl (link https://scp-slask.pl/wydarzenia/) w zakładce Szkolenia. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.  

Terminy i miejsca spotkań realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego:

18.02.2020. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

21.02.2020. CzęstochowaUrząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

25.02.2020. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała,

27.02.2020. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *