Pomimo poważnych trudności, od początku roku mali i średni operatorzy telekomunikacyjni podłączyli ponad tysiąc placówek oświatowych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

– To duży sukces biorąc pod uwagę kłopoty jakie mieliśmy w tym czasie z urzędami, pracownikami i dostępem do placówek – podkreśla Łukasz Biernacki, koordynator projektu MdO czyli MiŚOT dla Ogólnopolskich (przetargów, konkursów, odbiorców).

Jako największe trudności spotykające operatorów budujących sieci w tym okresie wskazać można zmniejszoną kadrę (także wśród podwykonawców), problemy z uzyskaniem asysty przedstawicieli dużych operatorów w sytuacji gdy miśot korzystał z ich sieci, zakłócenia łańcucha dostaw, szczególnie w zakresie dostępności urządzeń sieciowych, problemy z dostępem do samych szkół, które w praktyce okazywały się po prostu zamknięte oraz z procedowaniem formalności w urzędach.

– W tych okolicznościach udało się zrobić naprawdę dużo, a w maju MiŚOT otrzymają łącznie 505 680,21 złotych netto za usługi wykonane w ramach MdO – podkreśla Łukasz Biernacki. – Przepływ środków nastąpi sprawnie i to nie w postaci oszczędności, jak w przypadku innych projektów Stowarzyszenia e-Południe, ale gotówki, która zasili ich konta.

Co ważne, w przypadku wielu inwestycji związanych z budową Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, których po prostu nie dało się zrealizować, MdO uzyskał także przedłużenie odpowiednich terminów ze względu na zaistniałą siłę wyższą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *