This content has been archived. It may no longer be relevant

We wrześniu mali i średni operatorzy telekomunikacyjni zrzeszeni w projekcie MdO podłączyli do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 114 placówek oświatowych. Łącznie MdO ma już na koncie 2063 podłączeń.

– Pomimo iż kłopoty z dostępem do placówek oraz inne utrudnienia związane z pandemią jeszcze trwają, wrzesień i początek roku szkolnego podziałał na wszystkich mobilizująco – stwierdza Łukasz Biernacki, koordynator projektu MdO, czyli MiŚOT dla Ogólnopolskich (przetargów, konkursów, odbiorców). – ISP dokonują kolejnych podłączeń, a we wrześniu MiŚOT-y otrzymały za pośrednictwem MdO abonamenty za transmisje danych do ponad dwóch tysięcy szkół.

W przypadku inwestycji związanych z budową OSE, których nie dało się zrealizować, MdO zbiera także deklaracje dotyczące Tymczasowego Łącza Alternatywnego:

miwiedza.misot.pl/pl/mdo/ose/tla

Przypomnijmy, że celem uchwalonej w październiku 2017 roku ustawy o OSE jest umożliwienie szkołom dostępu do szerokopasmowego Internetu. Z budżetu państwa przeznaczone zostało na ten cel łącznie ponad 1,3 mld zł. Projekt MdO umożliwił wyrównanie szans mniejszym operatorom w stosunku do operatorów korporacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *