This content has been archived. It may no longer be relevant

Jeśli jesteś społecznie odpowiedzialny, jeśli aktywnie wpływasz na otoczenie, jeśli twoja firma robi ciekawe rzeczy dla społeczności lokalnej i pracowników, jeśli chronisz środowisko – zgłoś się do nas i zdobądź tytuł TeleOdpowiedzialny 2020. Laureatów poznamy w połowie stycznia 2021 roku podczas konferencji podsumowującej całoroczną działalność Stowarzyszenia e-Południe.

MIŚOT-y zawsze byli blisko klienta. Dzięki temu ceni się ich za jakość obsługi oraz szybkie dostosowanie produktów do potrzeb rynku. Atutem firm jest również doskonała znajomość regionu, w którym funkcjonują, w tym potrzeb i bolączek mieszkańców. Gdy dodamy do tego wielkie serca pracowników i właścicieli, okazuje się, że środowisko lokalnych operatorów telekomunikacyjnych było wrażliwe na potrzeby innych nawet wtedy, gdy mało kto wiedział, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Dziś jesteśmy bardziej świadomi i jeszcze lepiej zorganizowani. Stowarzyszenie e-Południe – w ramach projektu TeleOdpowiedzialni – w sposób zorganizowany promuje dziś w MIŚOT-ów społeczną odpowiedzialność biznesu.

CSR kojarzy się dziś już nie tylko z firmową charytatywnością. Równie ważne są: troska o prawa pracownicze, BHP, ochrona środowiska, ochrona mniejszości i tak zwanych grup defaworyzowanych oraz szeroko rozumiana edukacja. Wielu MIŚOT-ów, patrzących kompleksowo na te zagadnienia, cieszy się w swoich środowiskach zasłużoną opinią nowoczesnych firm społecznie wrażliwych.

MIŚOT-y zawsze byli blisko klienta. Dzięki temu ceni się ich za jakość obsługi oraz szybkie dostosowanie produktów do potrzeb rynku. Atutem firm jest również doskonała znajomość regionu, w którym funkcjonują, w tym potrzeb i bolączek mieszkańców. Gdy dodamy do tego wielkie serca pracowników i właścicieli, okazuje się, że środowisko lokalnych operatorów telekomunikacyjnych było wrażliwe na potrzeby innych nawet wtedy, gdy mało kto wiedział, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Dziś jesteśmy bardziej świadomi i jeszcze lepiej zorganizowani. Stowarzyszenie e-Południe – w ramach projektu TeleOdpowiedzialni – w sposób zorganizowany promuje dziś w MIŚOT-ów społeczną odpowiedzialność biznesu.

CSR kojarzy się dziś już nie tylko z firmową charytatywnością. Równie ważne są: troska o prawa pracownicze, BHP, ochrona środowiska, ochrona mniejszości i tak zwanych grup defaworyzowanych oraz szeroko rozumiana edukacja. Wielu MIŚOT-ów, patrzących kompleksowo na te zagadnienia, cieszy się w swoich środowiskach zasłużoną opinią nowoczesnych firm społecznie wrażliwych.

Czekamy na twoją aplikację TUTAJ

Zapraszamy do odwiedzin i zgłoszeń firm:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *