This content has been archived. It may no longer be relevant

W styczniu środowisko Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych poruszył sposób wprowadzenia i skala podwyżek za pakiety telewizyjne SGT. Zarząd Stowarzyszenia e-Południe w liście otwartym do SGT z 23 stycznia br. zaproponował mediacje w tej sprawie.

– Od początku dążyliśmy do wypracowania wspólnego stanowiska, które byłoby dobrym kompromisem dla wszystkich stron, a przede wszystkim najlepszym rozwiązaniem dla naszych Klientów – twierdzi zarząd w kolejnym oświadczeniu.

Liczni przedstawiciele środowiska MiŚOT-ów skomunikowali się na grupie facebookowej, gdzie przez kilkanaście dni pracowano nad wspólnym stanowiskiem negocjacyjnym, wymieniano się dokumentami i poradami prawnymi, udało się również wyznaczyć pełnomocników do rozmów.

– Podczas rozmów, jakie odbyły się 3 lutego, nasi przedstawiciele zaprezentowali SGT wypracowane stanowisko i rzeczowe argumenty – czytamy dalej. – Po raz kolejny okazało się, że presja, a przede wszystkim współpraca MiŚOT-ów mają sens. Widząc siłę naszego środowiska, SGT musiało zaproponować mniej dotkliwe w stosunku do styczniowych propozycji warunki podwyżki. Wszyscy czujemy jednak niedosyt – żadna ze stron nie jest usatysfakcjonowana, wiele wątpliwych kwestii nie wyjaśniono, brakło przejrzystości, trudne relacje z Klientami i obawa o dalszy rozwój produktów telewizyjnych pozostaną wyzwaniem operatorów. Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w sprawę. Razem pokazaliśmy, że wspólne działania na rzecz środowiska MiŚOT-ów pozwalają na skuteczniejszą obronę naszych interesów rynkowych – konkluduje Zarząd Stowarzyszenia e-Południe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *