Bolączką operatorów jest niska sprawność oddawanych łączy – projekt MdO oczami NASK

Buy now