This content has been archived. It may no longer be relevant

Fundacja Lokalni ma już prawie dwa lata. Jesienią, po załatwieniu niezbędnych formalności, stanie się ona organizacją pożytku publicznego. Otworzy to jej drogę do szerszej działalności na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

– Pierwsze dwa lata naszej działalności były okresem zbierania doświadczeń. Oprócz prowadzenia aktywności charytatywnej, przyglądaliśmy się innym fundacjom. Widzieliśmy, co robią dobrze i skutecznie, a co warto poprawić. Jesteśmy już gotowi, aby wypłynąć na szerokie wody i jeszcze mocniej wspierać działania Stowarzyszenie e-Południe i operatorów w ich aktywności CSR-owej – mówi prezes Fundacji Lokalni Daniel Piecuch.

Fundacja została założona przez Stowarzyszenie e-Południe w 2019 roku.

– Było to kolejnym ważnym krokiem po przyjęciu kodeksu społecznej odpowiedzialności biznesu dla branży telekomunikacyjnej, uruchomieniu konkursu TeleOdpowiedzialny Roku oraz wyznaczeniu filarów CSR dla MiŚOT-ów. Mimo pandemii, z którą zmagamy się od ponad roku, nie zwalniamy w tej aktywności, właśnie kończymy prace nad kierunkami CSR na lata 2021 – 2023, rozwija nam się konkurs TeleOdpowiedzialny Roku, w którym wyróżniamy operatorów mających osiągnięcia w obszarze społecznej odpowiedzialności. Fundacja jest i będzie ważnym elementem naszej aktywności CSR – mówi Sebastian Kachel, członek zarządu Stowarzyszenia e-Południe.

Pod koniec roku Fundacja Lokalni stanie się organizacją pożytku publicznego, między innymi będzie mogła zbierać 1% z podatków od osób fizycznych.

– Chcemy jeszcze bardziej otworzyć się na środowisko, dla którego działamy. Wkrótce zaprosimy przedstawicieli operatorów do Rady Fundacji. Jesienią opublikujemy szczegóły wspólnej działalności charytatywnej. MiŚOT-y będą mogli ze swoich wpłat 1% finansować lokalne projekty i inicjatywy – informuje Daniel Piecuch.

– Fundacja należy do środowiska operatorów i powinna ich wspierać. Jesienią podczas zjazdów MiŚOT będziemy szeroko promować tematykę CSR, pokazywać dobre praktyki i ciekawe rozwiązania w tym obszarze. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie i powinniśmy tę wiedzę propagować. Operatorzy od zawsze byli społecznie odpowiedzialni, tylko czasem nie umieli tego nazwać i pochwalić się w środowisku – dodaje Sebastian Kachel.

Zatem czekamy na kolejne ruchy Fundacji Lokalni. Już teraz środowisko powinno zastanowić się, kogo oddelegować do pracy w Radzie Fundacji i jak aktywnie włączyć się w jej działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *